Arbitraż

Stały sąd polubowny rozpatrujący sprawy cywilne zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

Mediacja

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

Szkolenia

Zdobądź kompetencje i uprawnienia do pełnienia funkcji mediatora

SZKOLENIA ORGANIZOWANE SĄ W CAŁEJ POLSCE!
KRAKÓW WARSZAWA WROCŁAW POZNAŃ GDAŃSK BIAŁYSTOK LUBLIN RZESZÓW

Aktualne terminy Szkoleń:

Kraków – każdy piątek i sobota

Warszawa 3.08.2019, 7.09.2019 i 28.09.2019

Poznań 30.08. 2019 i 20.09.2019

Wrocław 31.08.2019 i 21.09.2019

Białystok 6.09.2019

Rzeszów 13.09.2019

Lublin  14.09.2019

Gdańsk 6.09.2019

Łódź 27.09.2019

Szczegóły w zakładce Szkolenia

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Arbitraż to  polubowne, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Polega na rozstrzyganiu spraw cywilnych (głównie gospodarczych) przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów) i według szczególnych zasad proceduralnych i materialnych. Zasadą arbitrażu jest to, że strony postępowania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wybór arbitrów oraz zasady rozstrzygania sporów.

Mediacja to odformalizowane postępowania prowadzone przez osobę trzecią – mediatora prowadzone w celu poszukiwania rozwiązań konfliktu i zawarciu ugody akceptowanej przez te strony.

 • 2016

  Powstanie Fundacji

 • 2016

  Uruchomienie Ośrodka Mediacyjnego we właściwości wszystkich sądów okręgowych

 • 2017

  Uruchomienie stałego sądu polubownego

 • 2017

  Uruchomienie programu nieodpłatnej mediacji

 • 2018

  Rozpoczęcie działalności szkoleniowej

Zalety alternatywnych metod rozwiązywania sporów

 

Szybkość postępowania

Ekonomia procesowa

Wykwalifikowana kadra arbitrów i mediatorów

Brak eskalacji konfliktu

Elektroniczny obieg dokumentów