Arbitraż

Stały sąd polubowny rozpatrujący sprawy cywilne zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

Mediacja

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

Szkolenia

Zdobądź kompetencje i uprawnienia do pełnienia funkcji mediatora

SZKOLENIA ORGANIZOWANE SĄ W CAŁEJ POLSCE
KRAKÓW WARSZAWA WROCŁAW POZNAŃ GDAŃSK

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Arbitraż to  polubowne, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Polega na rozstrzyganiu spraw cywilnych (głównie gospodarczych) przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów) i według szczególnych zasad proceduralnych i materialnych. Zasadą arbitrażu jest to, że strony postępowania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wybór arbitrów oraz zasady rozstrzygania sporów.

Mediacja to odformalizowane postępowania prowadzone przez osobę trzecią – mediatora prowadzone w celu poszukiwania rozwiązań konfliktu i zawarciu ugody akceptowanej przez te strony.

 • 2016

  Powstanie Fundacji

 • 2016

  Uruchomienie Ośrodka Mediacyjnego we właściwości wszystkich sądów okręgowych

 • 2017

  Uruchomienie stałego sądu polubownego

 • 2017

  Uruchomienie programu nieodpłatnej mediacji

 • 2018

  Rozpoczęcie działalności szkoleniowej

Zalety alternatywnych metod rozwiązywania sporów

 

Szybkość postępowania

Ekonomia procesowa

Wykwalifikowana kadra arbitrów i mediatorów

Brak eskalacji konfliktu

Elektroniczny obieg dokumentów